Cytat z Biblii na dziś: 1 ks. Królów 18:21 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 ks. Królów 18:21 tekst:

Dopókiż będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest [prawdziwym] Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu!

Znaczenie

Potrzebujemy mieć niekiedy pewien impuls, który by dopomógł do zadecydowania w jakiej sprawie. Tym impulsem powinna być Wola Boża; rozeznanie woli Bożej w danej sprawie znaczy, by załatwić tak szybko, jak tylko człowiek wolę Bożą poznał… Zdolność prędkiego zadecydowania sprawy na dobrą stronę, w czym jest Wola Boża, wymaga pewnego doświadczenia i karności. Im wcześniej zaczniemy, tym wcześniej nabierzemy w tych rzeczach biegłości. Im energiczniej zabierzemy się do poznania woli Bożej i do czynienia jej. i pokażemy, iż mamy zamiłowanie w czynieniu Jego woli, tym lepiej i prędzej charakter nasz zostanie utrwalony na prawdziwym gruncie.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku