Cytat z Biblii na dziś: 1 Księga Samuela 15:22 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 Księga Samuela 15:22 tekst:

Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a słuchać lepiej niż ofiarować tłustość baronów.

Znaczenie

Nasz Ojciec Niebieski żąda od nas, byśmy byli uważnymi na Jego Słowo, ani na chwilę nie mniemali, że możemy je, w czym udoskonalić, albo że czas i okoliczności mogą zmienić właściwości lub warunki naszego ku Niemu posłuszeństwa. Słuchajmy pilnie głosu Pańskiego, trzymając się Jego Słowa, nie obawiając się skutków, lecz mając nadzieję, że Ten, który nas strzeże, nie śpi, ani drzemie, a będąc sam mądrością, nie może błądzić, jak również jest świadomy wszystkiego, co mogłoby się nam przytrafić z powodu naszego ku Niemu posłuszeństwa.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku