Cytat z Biblii na dziś: 1 Księga Samuela 16:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 Księga Samuela 16:7 tekst:

Ja nie patrzę na to, na co patrzy człowiek; bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce.

Znaczenie

Jeżeli wypuścimy z uwagi, że Bóg patrzy na nasze chęci i jeżeli myślimy o nas samych według tego, jak nas Bóg uważa według ciała, to możemy być pewni, iż stosunkowo do tego popadniemy w ciemność, zamieszanie i zniechęcenie. Lecz nie zapominajmy, że z drugiej strony nasz duch, czyli wola liczy się żywą dla jej sprawiedliwości i dlatego że jest w harmonii z Bogiem. Przeto starajmy się, byśmy nigdy pod względem woli, czyli naszych pragnień i dążności, które rządzą naszym życiem, nie okazali się niedbałymi, lecz powinniśmy pamiętać, że wszelkie zaniedbanie ma znaczyć stosunkową utratę duchowego życia. Aby prawdziwie i prawidłowo dążyć i pragnąć, jest dla nas zawsze możebnym, dla tego tylko absolutnie wierna wola może być przyjętą u Boga w Chrystusie.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku