Cytat z Biblii na dziś: 1 Księga Samuela 3:18 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 Księga Samuela 3:18 tekst:

Pan jest; co dobrego w oczach Jego, niech czyni.

Znaczenie

My nie wiemy, co jest właściwym dla naszego najwyższego dobra. Niekiedy rzeczy, których pożądamy i pragniemy posiąść, mniemamy, że one są dla nas dobrymi, w rzeczywistości mogą być szkodą. Błogosławieni są, którzy wiarą zdolni są przeniknąć ponurość próby, trudności, wątpliwości i przekonani są, że „zna Pan tych, którzy są Jego” i że On to czyni, że wszystkie rzeczy zmierzają ku dobremu. Mamy cierpliwie wyczekiwać na Pana i cierpliwie znosić wszelkie doświadczenia, które Opatrzność Boża dozwoliła nam, abyśmy doświadczyli, nie roztrząsając ani wątpiąc w Moc, Miłość i Mądrość Tego, z którym mamy społeczność.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku