Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 1:30 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Koryntian 1:30 tekst:

Jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się nam mądrością od Boga i sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem.

Znaczenie

Ten, który zbawił, czyli kupił nas ofiarowaniem za nas swego życia, dał nam także (jako nasz Prorok i Nauczyciel), mądrość przez poznanie Jego Ewangelii, byśmy mogli poznać upadły nasz stan, a Jego, jako naszego z tego stanu Wybawiciela; jako nasz Arcykapłan, naprzód nas usprawiedliwił, a potem nas ofiarował, czyli poświęcił jako kapłanów; na ostatek zaś, jako Król wyzwoli swych wiernych spod władzy grzechu i śmierci do chwały uczestnictwa w Boskiej naturze — nieśmiertelności. Bóg wzbudzi nas (z umarłych) przez Jezusa, który jest możny i pragnie zbawić każdego, który przystępuje do Boga przez Niego.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku