Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 10:16, 17 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Koryntian 10:16, 17 tekst:

Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.

Znaczenie

Jeden jest kielich, chociaż sok jego pochodzi z wielu jagód, tak samo chleb jest jeden, na który składa się wiele ziaren. Ziarna nie mogą zachować swej odrębności i całości, jeżeli mają się stać chlebem i pożywieniem dla innych; podobnież jagody nie mogą pozostać jagodami, jeżeli mają się stać płynem ożywiającym; z tego powodu widzimy to wzniosłe oświadczenie Apostoła Pawła, że lud Boży jest uczestnikiem jednego chleba i jednego kielicha. Aby otrzymać, czyli stać się uczestnikami nowej natury, nie można inaczej jak przez przyjęcie zaproszenia Pańskiego do picia Jego kielicha i cierpienia z Nim, jako części jednego chleba i być pogrzebionymi przez chrzest w Jego śmierć, aby tym sposobem można z Nim i zmartwychwstać, otrzymać chwałę, cześć i nieśmiertelność.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku