Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 11:31-32 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Koryntian 11:31-32 tekst:

Gdybyśmy się sami rozsądzali, nie bylibyśmy sądzeni, lecz gdy sądzeni bywamy, od Pana bywamy ćwiczeni, abyśmy z światem nie byli potępieni.

Znaczenie

Upewnienie Nowego Stworzenia względem korzyści i strat, jak również gdzie, kiedy i jak one się dzieją w ustawicznej walce ze światem, ciałem i szatanem, okazałoby się korzyścią dla wszystkich, którzy to uznają, z tym się liczą i jedynie o to dbają, by się mogli podobać Bogu. — Życie duchowego Izraela powinno stosować się i być zbliżone do życia Najwyższego Kapłana. Gdyby sumienie nasze zostało splamione choćby najmniejszym grzechem, powinno się natychmiast odwołać do drogocennej krwi naszego Zbawiciela, aby godowa szata (czyli sprawiedliwość Chrystusowa nam przypisana) nie była zbrukana, by najmniejszą nawet plamę usunąć, aby można ją zachować „niemającą zmazy, albo zmarszczki, albo czego takiego”. Potrzeba najmniej znaczącą plamę natychmiast z niej usuwać.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku