Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 12:18 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Koryntian 12:18 tekst:

A teraz Bóg położył członki, każdy z nich w ciele, jako chciał.

Znaczenie

Żaden członek ciała Chrystusowego nie może powiedzieć innemu, że go nie potrzebuje i że jakiś inny członek może być bezpożytecznym w ciele. Pod zwierzchnictwem chwalebnej Głowy, każdy członek, który jest napełniony Duchem Świętym, a ma pragnienie po temu, może być użytecznym. Kiedy nastąpi czas nagrody, kto może powiedzieć jak wiele pracy Pawła i Apolosa będzie przypisane niektórym z najmniejszych członków, takim, n. p. jak Akwilas i Pryscylla, którzy różnymi sposobami zachęcali i podtrzymywali owych dzielnych braci w służbie Bożej, służąc im w każdym czasie, według swej możności?

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku