Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 13:13 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Koryntian 13:13 tekst:

A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość, to troje; a z tych większa jest miłość.

Znaczenie

Tak jak miłość jest rzeczą najdoskonalszą, tak też jest najtrwalszą… bo czyż wiara nie kończy się, gdy dojdziemy do zupełnej znajomości i ujrzymy to, czego się spodziewamy? Albo, czy nadzieja nasza nie skończy się, gdy dojdziemy do posiadania zupełności obietnic naszego Niebieskiego Ojca? Miłość jednak nigdy nie ustanie, tak, jak nigdy nie miała początku. Bóg jest miłością, a ponieważ Bóg nie ma początku, zatem i miłość jest bez początku; ona stanowi Jego charakter, Jego usposobienie, a ponieważ Bóg trwa wiecznie, zatem i miłość będzie trwała wiecznie.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku