Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 13:4 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Koryntian 13:4 tekst:

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą

Znaczenie

Jak nie byłoby rzeczą właściwą mówić osobie nieurodziwej, o ile ona jest brzydką, tak również byłoby niewłaściwe dla Chrześcijanina gromić tych, którzy czynią źle, a których spotykamy wokoło nas… Grzeczność jest zawsze udziałem charakteru Chrześcijanina. Grzeczność światowa może być powierzchowną, lecz u Chrześcijanina nie tylko bywa powierzchowną, ale stanowi i jest wyrażeniem uczuć wewnętrznych, które stanowią ducha żywota miłość. Miłość prowadzi do uprzejmości, cierpliwości, dobroci etc., a nawet w przeciwieństwie będzie powolną i nie wyrazi się przykrym słowem i unikać będzie na tyle, na ile stanowisko i obowiązek pozwalają.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku