Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 13:5 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Koryntian 13:5 tekst:

Miłość … nie pamięta złego.

Znaczenie

Ktokolwiek zaniedbuje wypełniać rozkazy Pańskie, by nie podejrzewać ani posądzać, taki przygotowuje sidło, w które sam wpadnie bez względu, jak ostrożnie postępowałby w innych sprawach. Serce przesiąknięte powątpiewaniem i podejrzeniem względem bliźnich jest w znacznej mierze przygotowane do wątpienia w Boga. Duch przykry i przepełniony gorzkością toczy walkę z Duchem Bożym, z duchem miłości. Jeden lub drugi musi zwyciężyć. Duch zły powinien być jak najrychlej usunięty, w przeciwnym razie skala on nowe stworzenie i może się przyczynić do jego odrzucenia. Z drugiej strony, jeżeli nowe stworzenie zwycięża, a podejrzenia, zostały pokonane, natenczas połowa walki przeciw obecnym trudnościom i złym wpływom została wygraną.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku