Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 13:6 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Koryntian 13:6 tekst:

Miłość … nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy.

Znaczenie

Pytanie, czy zasady dobrego i złego są tak mocno utrwalone w moim umyśle i czy jestem zupełnie w zgodzie ze sprawiedliwością, a przeciwny złemu na tyle, by nie zezwalać na zło, a potępić je nawet wtedy, gdyby miało mi przynieść pewne korzyści? Czy jestem na tyle w zgodzie z dobrem, z Prawdą, aby się cieszyć z Prawdy i jej powodzenia, gdyby to miało obalić niektóre z moich poprzednich zapatrywań, a nawet gdyby miało sprowadzić pewne niekorzyści w moich ziemskich sprawach? Miłość Boża, którą apostoł tu wymienia jako duch ludu Bożego, jest miłość, która daleko przewyższa samolubstwo i opiera się na zasadach, które powinny być coraz więcej rozeznane i ściśle przestrzegane za jaką bądź cenę.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku