Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 2:2 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Koryntian 2:2 tekst:

Nie osądziłem za rzecz potrzebną co inszego umieć między wami, tylko Jezusa Chrystusa i to onego ukrzyżowanego.

Znaczenie

Dało się już zauważyć, że niektórzy, licząc się do ofiarowanych, jednocześnie pozwalają, aby ich czas i uwaga były zajęte innymi rzeczami aniżeli Ewangelią, takim radzimy, aby swój czas i zdolność gorliwie poświęcali raczej na usługi Ewangelii: inne zaś sprawy, jakkolwiek mogą być ważnymi by zostawili innym na teraz, a w przyszłym żywocie, gdy będziemy mieć zupełną znajomość, będziemy się zajmować i sprawami innymi. Dało się także i to widzieć, że tacy, którzy dla jakiej bądź przyczyny odwrócili się od służenia prawdziwej i jedynej Ewangelii najczęściej wrócili się z drogi, lub spotkali bardzo wiele przeszkód w ubieganiu się o nagrodę wielkiego powołania.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku