Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 4:2; Mat. 25:15 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Koryntian 4:2; Mat. 25:15 tekst:

A tegoć szukają przy szafarzach, aby każdy znalezion był wiernym … Każdy według przemożenia jego.

Znaczenie

„Grzywna” jest jedną i tą samą dla wszystkich i doskonale przedstawia błogosławieństwo łaski Bożej, która jest wspólną wszystkiemu ludowi Bożemu, to jest usprawiedliwienie. Inne talenty nabyte różnią się w ilości, odpowiednio do naszych naturalnych zdolności lub sposobności i pochodzą zwykle od Boga — na przykład Słowo i Duch Nasze usprawiedliwienie jakkolwiek postanowione przez Ojca, to jednak jest darem od Jezusa, dlatego, że On zapłacił za nie swoją drogocenną krwią. „Grzywna” wszystkich stawia na jednym ogólnym stanowisku sług, przyjętych do służby, którym, każdemu z nich było dozwolone okazanie gorliwości w poświęceniu się. Lecz „talenty” będą rozdane według ich przemożenia, oznacza sposobności służenia Bogu stosownie do zdolności, których posiadamy Mogą być talenty do edukacji, lub pieniężne, wpływu, dobrego zdrowia, czasu, taktu, albo szczególne zdolności ze sposobnością użycia ich w Służbie Bożej!

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku