Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 4:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Koryntian 4:7 tekst:

Któż cię różnym czyni? I cóż masz, czegobyś nie wziął?

Znaczenie

Wszyscy Bogu ofiarowani, powinni wiedzieć i rozumieć, że oni doszli do teraźniejszej laski i prawdy, nie przez ich własną mądrość, ani mądrość innych, lecz przez łaskę i mądrość Bożą. To samo powinni rozumieć wszyscy, którzy służą Kościołowi Bożemu, jako słudzy w różnych oddziałach, w jaki bądź sposób, że są odpowiedzialni przed Bogiem za ich stanowisko zajmowane w gronie domowników wiary i za sposobność służenia, jako Pańskie narzędzia mówcze; za takie powinni się też uważać i za takie uchodzić. Kto tego nie czyni, dowodzi, iż nie ocenia właściwie przywileju, którym został zaszczycony.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku