Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 7:24 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Koryntian 7:24 tekst:

Każdy w czem jest wezwan, bracia! w tem niech trwa przed Bogiem.

Znaczenie

Obowiązki zdają się niekiedy stać nam na zawadzie, lecz w rzeczywistości tak nie jest. Najpierwszym obowiązkiem i powinnością Chrześcijanina jest uznawać z całego serca swego Stwórcę i Pana, we wszystkich Jego drogach. Jego następnym obowiązkiem, być mężem i ojcem względem swej żony i dzieci; lub jeżeli jest żoną i matką względem męża i dzieci. Zobowiązanie małżeńskie według Boskiego porządku rzeczy jest to jakby dług, który żona winna mężowi, jak również dług, którego mąż winien żonie; długi te muszą być załatwione i spłacone pierwej, niż komu innemu chcielibyśmy wyświadczyć jakąkolwiek przysługę.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku