Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 8:1 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Koryntian 8:1 tekst:

Umiejętność nadyma, a miłość buduje.

Znaczenie

Ktokolwiek stara się uczyć innych rzeczy, należących do spraw Bożych, jest wystawiony na szczególne pokusy. Zaszczyt, jaki pochodzi z powodu służenia Bogu i Jego ludowi wymaga odpowiednio w wielkiej mierze darów Ducha Świętego, jak również i umiejętności. Kto zatem naucza innych, kto jest tym Bożym narzędziem, powinien ćwiczyć się i starać o różne owoce Ducha Św., w tym licząc pokorę, aby przez te wszystkie (Miłość) łącznie z umiejętnością mógł budować tak siebie, jak i innych, którym służy.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku