Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 9:16 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Koryntian 9:16 tekst:

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!

Znaczenie

Powinniśmy zawsze być gotowymi do opowiadania innym tej najlepszej wiadomości, którą posiadamy; współczucie dla cierpiącego stworzenia w różnych jego doświadczeniach życia powinno nas prowadzić do obietnic Bożych względem przyszłego królestwa i błogosławieństw dla wszystkich rodzajów ziemi, jakie wtedy będą na czasie. Ktokolwiek wie o tym, a nie opowiada przy każdej sposobności, jaka się nastręcza, jest to dowodem, że mu brak umiejętności, lub wiary w rzeczy objawione, albo też z przyczyny samolubstwa, które nie może otrzymać od Boga pochwały, jeżeli będzie stale trwał w tym nastroju, to ostatecznie stanie się dla niego zaporą do odziedziczenia Królestwa.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku