Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 9:24 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Koryntian 9:24 tekst:

Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali.

Znaczenie

Aby odnieść zwycięstwo, nie tylko mamy przywdziać na się zupełną zbroję Bożą, lecz powinniśmy okazać się bohaterami w walce, wiodąc bój przeciw pożądliwościom oczu, ciała i pysze żywota, jak również przeciwko wszystkim nieprzyjaciołom sprawiedliwości, czystości i cnoty. Miłość dla Boga to jest Prawdy i sprawiedliwości, powinna być naszą pobudką, w przeciwnym razie, nie okażemy się zwycięzcami. Jedynie miłość może utrzymać nas w wierności aż do śmierci i uczynić nas godnymi dziedzictwa świętych w światłości. Gdzie żarliwa miłość rządzi sercem, tam serce jest cale poddane Bogu i znaczy, że dziewięć dziesiątych walki jest wygranych. A nawet i wtedy, według słów apostoła Judy (21) mamy zachowywać samych siebie w miłości Bożej, przez czuwanie, modlitwę i gorliwość; a gdzie miłość ma przewagę, tam i łaska będzie obfitowała.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku