Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 9:26 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Koryntian 9:26 tekst:

Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię,

Znaczenie

W słabościach upadłej ludzkiej natury wielką jest pomocą, by z wyrozumieniem uczynić całkowite ofiarowanie swej woli, to jest zaciągnięcie do służby wszystkich sił i zdolności umysłu i ciała. Kto taki ma pogląd, czyli kto tak pojmuje swoje ofiarowanie się Bogu i zaciągnięcie się do służby Bożej, wtedy on wyrozumie, że nic więcej ponadto niema do oddania Bogu przeto, jeżeli się okaże jakakolwiek walka, łatwo może być zakończoną wtedy, gdyśmy stanowczo zdecydowali: „Ja i dom mój, będziemy służyli Panu”. Jak ważne przeto jest, by wszyscy żołnierze, którzy się zaciągnęli do służby Bożej, wyrozumieli, że ich termin zaciągu trwa aż do śmierci, a zatem nie może być mowy, ani myśli wycofania się z pola walki i ani na jedną godzinę nie możemy przestać boju, dobrego boju wiary.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku