Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 9:27 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Koryntian 9:27 tekst:

Karzą ciało moje i w niewolą podbijam, abym… sam nie był odrzucony.

Znaczenie

Dążeniem i skłonnością ciała jest, aby powstać, wydobyć się ze stanu, przez który uznane jest jako martwe, przeto nowa natura, potrzebuje ustawicznie czuwać i mieć się na baczności, aby utrzymać swój wpływ, by toczyć dobry bój wiary i otrzymać nagrodę zwycięzcy. Te walki nowego zmysłu przeciw ciału dlatego nazywają się dobrym bojem, iż skierowane są przeciw słabościom ciała i grzechowi, które należą do upadłej natury. Ten bój wiary jest w tym sensie, że jest dziełem Nowego Stworzenia, dziełem wiary, jak mówi Apostoł: Postępujemy wiarą, a nie widzeniem… Jest bojem wiary także i w tym sensie, że nikt nie mógł prowadzić walki przeciwko własnemu ciału i jego skłonnościom i pożądliwościom, z wyjątkiem, jeżeliby nie wierzył w Boskie obietnice, które są mu do tego pomocą.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku