Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Tesaloniczan 4:3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Tesaloniczan 4:3 tekst:

Albowiem ta jest wola Boża (względem was), to jest poświęcenie wasze.

Znaczenie

Gdy przychodzimy do Pisma Św., aby się dowiedzieć, jaka jest wola Boża, to znajdujemy, że praca, której Bóg od nas wymaga, nie tyle polega na tym, byśmy czynili dobrze innym, lecz głównie wymagana jest praca w nas, i nad sobą samym, zawierająca się w tym, by podbijać i zwyciężać samego siebie. Zatem wszystkie uczynki, które byśmy czynili domownikom wiary, lub innym ludziom, pomagają tylko do przeprowadzenia najważniejszego dzieła, które ma się w nas wypełnić. Paweł apostoł, będąc natchnionym, powiada: Choćbyśmy jak najwymowniej głosili Ewangelię innym, i choćbyśmy oddali majątek nasz na żywność ubogich i stali się męczennikami dla dobrej sprawy, a nie mieli miłości i Ducha Chrystusowego (Ducha Bożego), który by się rozwijał w nas, jako panujący pierwiastek życia, bylibyśmy niczym z punktu Boskiego zapatrywania.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku