Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Tesaloniczan 5:14 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Tesaloniczan 5:14 tekst:

Napominamy was bracia …. bądźcie cierpliwymi przeciwko wszystkim.

Znaczenie

To napomnienie apostoła Pawła odnosi się do tych chrześcijan, którzy mając więcej znajomości i wyrozumienia, powinni okazywać więcej pobłażliwości, używać więcej cierpliwości, nie tylko względem słabych i trwożliwych, lecz względem wszystkich; ma się rozumieć i tych, którzy zanadto czują się pewnymi i wystawiają się naprzód. . Większa znajomość pomaga nam rość i zdobywać większą cierpliwość, bo o ile oceniamy cierpliwość naszego Niebieskiego Ojca względem nas, o tyle ona pomaga nam zastosować tę samą zasadę względem innych. Myśl, że Bóg z łaski swej wszystkich powołał, powinna posłużyć nam do nader ostrożnego postępowania, abyśmy okazali się godnymi współdziałać z Panem względem tego powołania, i abyśmy byli (na ile to możebne) pożytecznymi i pomocnymi tym, którzy starają się postępować po wąskiej drodze i śladami naszego Pana.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku