Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Tesaloniczan 5:15 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Tesaloniczan 5:15 tekst:

Patrzcie, aby kto złem za złe nie oddawał; ale zawsze dobrego naśladujcie, i sami między sobą i ku wszystkim.

Znaczenie

Według wzoru zawartego w Piśmie Świętem wybrani Kościoła Chrystusowego powinni być najbardziej ogładzonymi, najbardziej ugrzecznionymi, wykształconymi, wspaniałomyślnymi i szlachetniejszymi od wszystkich ludzi; a powinni być takimi w całym tego słowa znaczeniu, nie tylko, by posiadać pozór grzeczności, uprzejmości i t. p., które są dziś pospolite u ludzi światowych, ale prawdziwą uprzejmość, pochodzącą z serca, pochodzącą z ocenienia i posiadania Ducha Bożego, ducha prawdy, ducha miłości, a także ducha sprawiedliwości.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku