Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Tesaloniczan 5:17 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Bez ustanku się módlcie.

Bez względu, jaką jest nasza akuratność i wytrwałość w modlitwie, to przede wszystkim nasze nauki powinniśmy czerpać z Pisma Świętego, pokonywać nasze przyrodzone upodobania, i przystosowywać nasze zapatrywania i prowadzenie naszego życia do wskazówek, pochodzących z góry. Przeto pamiętajmy wszyscy na słowa Pana Jezusa: „Proście, (w imieniu moim) a weźmiecie, aby radość wasza była doskonała.” — Jan 16:24 Ojciec nasz Niebieski posiada w skarbnicy swojej miłosierdzie, opatrzność i liczne błogosławieństwa dla swych wiernych i posłusznych dzieci, które powinny Go o te dary prosić.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku