Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Tesaloniczan 5:18 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Tesaloniczan 5:18 tekst:

Za wszystko dziękujcie.

Znaczenie

Lud Pański będąc w społeczności z Bogiem, poświęcony do pełnienia Jego woli, nie tylko przy rozpoczynaniu każdego dnia, ale także przy jego zakończeniu się, składa dzięki za otrzymywane łaski i dobrodziejstwa; a nie tylko to, ale we wszystkich sprawach codziennego życia, pomnąc na swe zupełne ofiarowanie, udaje się we wszystkim do Niego o pomoc i kierownictwo; a w miarę ważności spraw, wyrozumiewa działania Boskiej Opatrzności, a tym sposobem jest powodowany do większej wdzięczności i dziękczynienia. Wola Boża względem nas jest: abyśmy ustawicznie starali się o Jego błogosławieństwo i pełnili wolę Bożą, która o nas dba, abyśmy znajdowali się w takim stanie i posiadali wszystko, co nam pomaga do postępowania po wąskiej drodze, która też pomaga nam, abyśmy nasze powołanie i wybór mogli mocnym uczynić.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku