Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Tesaloniczan 5:19 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Tesaloniczan 5:19 tekst:

Ducha nie gaście.

Znaczenie

Duch Święty, który napełnia serca wszystkich prawdziwych wierzących, przyrównany jest do płomienia gorejącej miłości. Płomień ten zapala się w sercu każdego, który przyjąwszy Boskie poselstwo uwierzył i został spłodzonym z Ducha Świętego, a tym samem został przyłączony do społeczności zgromadzenia, będącego pod kierownictwem tegoż Ducha, W miarę jak to zgromadzenie (Kościół) rośnie w znajomości, miłości i społeczności ze swym Panem, ten ogień gorejącej miłości, staje się światłością świata, miastem na górze będącym, które się skryć nie może.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku