Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Tesaloniczan 5:21 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Tesaloniczan 5:21 tekst:

Wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie.

Znaczenie

Na ile wierzący Chrześcijanie powinni ewentualnie odnosić się do proroctw i publicznych wykładów, to jednak powinni to, co słyszeli starannie i krytycznie przeegzaminować; powinni doświadczyć wszystkiego co słyszeli: czy było logiczne, i czy zgadzało się z Pismem Św., czy też było przypuszczeniem, a może źle zrozumianym, aby mogli zatrzymać to, co słyszeli, powinni doświadczyć czy te rzeczy wytrzymują próbę Słowa Bożego i czy okaże się w zgodzie z Duchem Świętym; a gdy tylko zauważą, iż nie zgadza się i nie wytrzymuje próby zastosowanej, to natychmiast powinni to od siebie odrzucić.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku