Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Tesaloniczan 5:22 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Tesaloniczan 5:22 tekst:

Wszelkiego pozoru złego unikajcie.

Znaczenie

Paweł apostoł wspomina, aby nie tylko wstrzymywać się od wszelkiego złego bez względu jaki ono ma wygląd, ale radzi, aby unikać nawet wszystkiego, co ma choćby pozór złego, a co jest zdrową i rozumną zasadą. Według tej wskazówki powinniśmy nie tylko powstrzymywać się od wszystkiego, co jest w zasadzie złem, ale także wstrzymywać się od czynienia rzeczy, o których wiemy, iż w zasadzie nie są złymi, ale które nasi sąsiedzi, lub przyjaciele źle rozumieją i mogą je uważać za złe. Duch zdrowego rozsądku wskazuje: że złego nie tylko w jego zasadzie, ale nawet cokolwiek ma jego pozór powinno się unikać, aby nasz wpływ względem głoszenia Prawdy i starania się o chwałę Bożą był większym.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku