Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Tesaloniczan 5:6 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Tesaloniczan 5:6 tekst:

Czuwajmy i bądźmy trzeźwymi.

Znaczenie

Czuwać mamy w ten sposób, aby obserwować wszelkie drogi, które Bóg nasz otwiera przed nami, odnoszące się do Jego służby, i aby Mu była przyjemną. Pilnujmy i starajmy się postępować śladami naszego Arcykapłana. Bądźmy trzeźwymi w tym znaczeniu, abyśmy nie byli lekkomyślnymi. Gdy czujemy się szczęśliwymi i radujemy w Panu, będąc wolni od trosk, które przygniatają wielu dla braku znajomości Boskiego charakteru i Planu. Możemy być trzeźwymi przez szczere ocenienie sposobności i przywilejów, połączonych ze służbą Bożą; byśmy nie byli bezmyślnymi lub zaniedbali nastręczające się sposobności, lub przywileje, które gdyby się nam z rąk wymknęły, żałowalibyśmy.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz