Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Tymoteusza 1:5 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Tymoteusza 1:5 tekst:

Koniec przykazania jest miłość z czystego serca i z sumienia dobrego i z wiary nieobłudnej.

Znaczenie

Powinniśmy dobrze wiedzieć i pamiętać o tym, że ostatecznym celem Boskiej działalności względem nas i ostatecznym znaczeniem wszystkich Boskich obietnic nam uczynionych jest rozwinięcie się w całej pełni miłości, ponieważ Bóg jest samą miłością. Ażeby zaś można było w sobie rozwinąć tę miłość w znaczeniu stopniu, jakie Bóg zamierzył, nieodzowne jest, aby pochodziła z serca czystego i znajdowała się w zupełnej jedności i harmonii z Bogiem i Jego prawem miłości, które się sprzeciwia Szatanowi i jego prawu samolubstwa.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku