Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Tymoteusza 4:12 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Tymoteusza 4:12 tekst:

Bądź przykładem wiernych w mowie, w obcowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości.

Znaczenie

Każdy Chrześcijanin powinien się starać, aby świecić innym przykładem i być wzorem gorliwego i wiernego naśladowania Chrystusa w Jego codziennym życiu i czynnej gorliwości w zleconej Mu służbie. Wzorów najwyższej doskonałości moralnej dostojności i ozdoby świątobliwości nie możemy się spodziewać w doczesnym życiu. Taki wzór doskonały mamy jedynie w Chrystusie Jezusie. Nie w takim też sensie wyraził się apostoł Paweł, by jego samego naśladowano, gdy powiedział: „Bądźcie naśladowcami moimi, jakom i ja Chrystusowy” – 1 Kor. 11:1. Apostoł był wielkim przykładem w gorliwym usiłowaniu dopięcia doskonałości (lecz nie najwyższej doskonałości, którą był Ii tylko Chrystus); lecz takiej, która jest dla nas dostępną, a która się mieści (lub zawiera) w gorliwym naśladowaniu Chrystusa i wykonywaniu Jego woli.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz