Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Tymoteusza 6:12 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Tymoteusza 6:12 tekst:

Bojuj on dobry bój wiary, chwyć się żywota wiecznego, do któregoś też powołany, i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami.

Znaczenie

Czy walka jaką prowadzimy odbywa się publicznie, czy też prywatnie, to w każdym razie musi być walką? Co więcej, w walce tej musi być postęp i zwycięstwo, w przeciwnym razie nie możemy być uznani za „zwycięzców.” Inna jeszcze rzecz, o której powinniśmy pamiętać wszyscy jest ta, że Bóg w swej ocenie, raczej zważa na ducha, który nami powoduje, aniżeli na wyniki z naszych usiłowań. Z tego względu, zwracajmy pilną na to uwagę, byśmy nie tylko robili wszystko, cokolwiek jest naszym udziałem, ale, żeby nasza ofiara i dar składany Bogu, jak i oddanie się dla Jego sprawy, były pełne miłości i poświęcenia, aby były przez Niego przyjęte i na pewno uznane; jako pochodzące z miłości ku Bogu i tych, którzy są Jego, a nie dla próżnej chwały.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku