Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Jana 2:15 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Jana 2:15 tekst:

Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie; jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej.

Znaczenie

Miłować świat, znaczy postępowanie w harmonii z jego pojęciami i stosować się do jego zwyczajów. W tym sensie możemy go nie miłować, lecz to nie dosyć, musimy się od niego odłączyć, a nawet być przeciw niemu. Taka droga jest nam wskazaną i w pewnej mierze przynajmniej; jest to droga trudna i odludna, lecz jedyna droga, która prowadzi do pokoju i szczęśliwości. Świat ze wszystkimi swoimi pożądliwościami bardzo szybko przemija; jest próżnym i niezadowalającym i ostatecznie prowadzi do nieszczęścia i upadku; lecz którzy rozkoszują się na drodze Pańskiej, mają błogą łączność i społeczność z Bogiem. Ich radość pochodzi ze źródła, którego świat pojąć nie może. Oni znajdują się na wyższym poziomie, oddychają czyściejszą atmosferą i korzystają ze świętszej i przyjemniejszej przyjaźni, aniżeli świat mógł kiedykolwiek udzielić.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku