Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Jana 2:25 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Jana 2:25 tekst:

A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne.

Znaczenie

Wszyscy, którzy wyrozumiewają wielkie i kosztowne obietnice nam od Boga darowane, powinni wiedzieć, że oni obowiązani są także coś czynić. Prawda, że w dzisiejszym żywocie według Boskiego zapewnienia chleb i woda nie ustaną, ale to nie ma znaczyć, by zaniedbywać to, co sami jesteśmy w możności uczynić, lub zaopatrzyć się w rzeczy potrzebne. Bóg nas powołał i obiecał dać nam swego czasu królestwo, ale naszym obowiązkiem jest to powołanie i wybór uczynić pewnym Pan Bóg jest możnym i w każdej sprawie jest gotów ze swej strony uczynić wszystko, ale jest także ważną dla nas rzeczą, gdy On żąda od nas byśmy naszą wiarę potwierdzili uczynkami i przy każdej okazji okazali naszą z Nim współdzielczość.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku