Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Jana 2:27 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Jana 2:27 tekst:

Pomazanie, któreście wy wzięli od Niego, zostaje w was.

Znaczenie

Chociaż nie pojmujemy teraz, w jaki sposób błogosławieństwo, władza i moc Boża spłynęły na Dawida przez namaszczenie, to jednak one uczyniły go sposobnym do postępowania w znajomości, etc. przygotowując i ukształcając go do pełnienia przyszłych czynności, do których był namaszczony. Czy nie należałoby tego namaszczenia uważać jako figury, tj. poza obrazowego namaszczenia, które spłynęło na Kościół, od czasu jak został przyjętym od Boga? Nasze namaszczenie nie jest fizycznym, tj. widocznym, ani błogosławieństwa, które otrzymujemy nie są doczesnymi. My rośniemy w łasce, znajomości i miłości jako Nowe Stworzenia i jako takie, z czasem będziemy uzupełnieni przy Pierwszym Zmartwychwstaniu i staniemy przed tronem z Panem naszym jako naszym Mistrzem i Głową.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku