Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Jana 2:5 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Jana 2:5 tekst:

Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Znaczenie

Próbą i doświadczeniem naszej miłości jest posłuszeństwo Proporcjonalnie i w miarę zachowywania Słowa Pańskiego, miłość Boża wykonywa się w nas coraz bardziej; bo jeżeli przyjęliśmy zmysł Chrystusowy (ducha świętego, Ducha Bożego), natenczas wynikiem powinny być uczynki dobre i pragnienia czynienia Jego woli w miarę naszych zdolności. Zdolności te powinny ustawicznie i stopniowo coraz bardziej wzmagać się. Pomimo że nie możemy się spodziewać dojścia do doskonałości, aż gdy będziemy „przemienieni” i otrzymamy nowe ciała przy zmartwychwstaniu, to jednak przez ścisłą łączność z Bogiem w duchu umysłu naszego możemy mieć z Nim ustawiczną społeczność.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku