Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Jana 3:14, 16 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Jana 3:14, 16 tekst:

My wiemy, żeśmy przeniesieni z śmierci do żywota iż miłujemy braci … i myśmy powinni kłaść duszę za braci.

Znaczenie

Jedną z najtrudniejszych i ostatecznych prób dla tych, którzy się zowią „braćmi” będzie miłość dla braci i bardzo możliwe, że na tym punkcie, wielu z nich upadnie, pomimo iż byli rozbudzeni i uzbrojeni. Dla wielu będzie to powodem upadku, a przez to okażą się niegodnymi hojnego wejścia do Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Gdyby się zdarzyło, że byłby ktoś słaby i potknąłby się, to prawdziwi żołnierze Chrystusowi nie powinni nim gardzić, ani mu złorzeczyć, bo tego by nie uczynił nasz Pan i Wódz. Przeciwnie powinni być bardziej oględnymi na potrzeby słabszych i pomagać im, chociaż sami woleliby może przebywać w towarzystwie takich, którzy są mocnymi w wierze.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz