Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Jana 3:2 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Jana 3:2 tekst:

Wiemy, iż gdy się On objawi, podobni Mu będziemy; albowiem ujrzymy Go tak, jako jest.

Znaczenie

Nadzieja, że wkrótce będziemy przemienieni przy zmartwychwstaniu, przypodobani naszemu Zbawicielowi i że mamy ujrzeć Go tak jakim jest teraz, i mieć udział w Jego chwale przy „Epifhanii”, czyli zajaśnieniu synów Bożych w chwale Królestwa powinna natchnąć i pobudzić nasze serca, rozwiązać nasz jeżyk, wzmocnić do pełnienia naszych obowiązków, otrzymawszy (mając) przywilej i sposobność służenia naszemu Panu i domownikom wiary. Jeżeli ta nadzieja była jakby kotwicą dla ludu Bożego przez wiele stuleci, o ile więcej powinna być dla nas, którzy żyjemy w czasie obecności Pańskiej oczekując Jego „Apokalipsy” tj. objawienia się w chwale Królestwa.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku