Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Jana 4:18 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Jana 4:18 tekst:

W bojaźni niemasz miłości, ale miłość doskonała precz wyrzuca bojaźń; bo bojaźn ma utrapienie, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.

Znaczenie

Wpływ bojaźni i strachu jest wielce przerażającym, lecz nie tych, którzy poznali Boga przez uprzednie doświadczenia i nauczyli się Jemu ufać nawet wtedy, gdy On zdaje się od nich daleko. Ten olbrzym bojaźni i rozpaczy powinien być ugodzony kamieniem wziętym ze strumyka, którym jest: „Tak napisano.” Słowo obietnicy powinno być wypuszczone z pracy wiary z taką siłą, aby zwaliło Przeciwnika i oswobodziło nas od jego władzy. Uzbrojeni jedynie w Słowo Boże i ufni w Jego pomoc, możemy odważnie i śmiele odpowiedzieć naszym przeciwnikom tak, jak Dawid odpowiedział Goliatowi, wodzowi Filistynów: „Ty idziesz do mnie z mieczem i oszczepem i z tarczą, a ja idę do ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga wojsk Izraelskich, któremuś urągał.”

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku