Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Jana 5:21 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Jana 5:21 tekst:

Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów!

Znaczenie

Nadziei naszej nie powinniśmy pokładać w naszych kierownikach lub nie uznawać ich, ponieważ historia uczy nas, że Pan Bóg w postępowaniu z ludem swoim czy to figuralnie, czy poza obrazowo wyraźnie pokazuje, że Jego wolą jest, by używać ludzi jako swoje narzędzia i swych przedstawicieli w udzielaniu nauk i prowadzeniu Jego ludu z łaski w łaskę z jednej umiejętności do drugiej. Rzecz, której powinniśmy się nauczyć, jest ta, że Bóg jest zupełnie zdolny zarządzać swym dziełem, a chociaż On nas prowadzi przez swe ludzkie narzędzia, to jednak ufności naszej nie pokładamy w nich, w ich mądrości, lub mocy, lecz w Boskiej mocy i mądrości, która prowadzi tak ich, jak i nas przez nich.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku