Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Piotra 1:13 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Piotra 1:13 tekst:

Przepasawszy biodra myśli waszej, i trzeźwymi będąc, doskonałą miejcie nadzieję, ku tej łasce, która wam dana będzie w objawienie Jezusa Chrystusa.

Znaczenie

„Przepasawszy biodra myśli waszej” bądźcie przygotowani i zdecydowani na długą i mozolną działalność; bądźcie trzeźwymi, „by nie dać się unieść i pod wpływem tego uniesienia, wyczerpać w krótkim stosunkowo czasie duchową żywotność, a potem popaść w obojętność, lub zniechęcenie; lecz z namysłem rozważyć i przygotować się do cierpliwej wytrwałości, we wszystkich doświadczeniach wiary i cierpliwości, które są niezbędne, by udowodnić, kto jest zwycięzcą, kto okaże się godnym nagrody obiecanej temu »kto zwycięży.« Bieg, jaki mamy przed sobą, nie powinien by się odznaczać porywami i uniesieniami, lecz raczej cierpliwym wytrwaniem w czynieniu dobrze”.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku