Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Piotra 1:14-15 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Piotra 1:14-15 tekst:

Jako synowie posłuszni, którzy się nie przypodobywacie przeszłym w nieumiejętności waszej pożądliwościom: ale jako Ten, który was powołał święty jest i wy bądźcie świętymi we wszelkiem obcowaniu.

Znaczenie

Niektórzy Chrześcijanie mają mylne pojęcie, że Bóg sam sprawuje w nich wszelkie przekształcenia a dzieci Boże są jedynie biernymi w Jego ręku. Tymczasem św. Piotr inaczej się o tym wyraża. On napomina nas, byśmy się kształcili sami według Boskich wskazówek Wiele jest rzeczy, które powinny być wykonane, tak naokoło nas, jak i w nas samych; lecz którzy zaniedbują tego, a tylko wyczekują, ażeby Pan Bóg czynił dla nich cuda, zwodzą samych siebie i dają możność zawładnięcia nimi przeciwnikowi, który też niezawodnie skorzysta z tego, zwiąże ich ręce i nogi, i wrzuci w ciemności zewnętrzne, chyba że wczas otrząsną się z tego i postarają, by swoje zbawienie sprawować z bojaźnią i ze drżeniem.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku