Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Piotra 1:22 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Piotra 1:22 tekst:

Oczyściwszy dusze swoje w posłuszeństwie dla Prawdy przez Ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, z czystego serca jedni drugich miłujcie gorąco.

Znaczenie

Wiedza ma być wielce cenioną przez wierzących i powinna być uważaną jako dowód wzrostu i postępu, gdyż nikt nie może wzrastać mocnym w Panu i w sile mocy Jego, to jest w łasce, jeżeli również nie rośnie w znajomości. Najbardziej cenimy tych, których miłość dla Boga i dla Prawdy okazuje się w gorliwym badaniu Słowa Bożego, a dowód, że znajdują się w łasce u Boga, okazuje się w tym, iż są prowadzeni do coraz głębszych rzeczy Bożych. Pomimo tego, jak w rodzinie ziemskiej, wychowanie niemowląt i małych dzieci wymaga miłości, starania i troski, tak podobnie u domowników wiary potrzeba, aby maluczkich, i tych, co jeszcze nie dorośli, otaczać miłością i starać się o nich, by mogli rość i wzmacniać się w Panu i w sile mocy Jego.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku