Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Piotra 1:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Piotra 1:7 tekst:

Aby doświadczenie wiary waszej daleko droższe niż złoto, które ginie, którego jednak przez ogień doświadczają, znalezione było wam ku chwale i ku czci i ku sławie w objawienie Jezusa Chrystusa.

Znaczenie

To, co teraz jest doświadczane, jest wiara. Za dni spokojnych, gdy promienie łaski przyświecały nam, mogliśmy spokojnie zakładać grunty znajomości Prawdy, wznosząc budowę charakteru właściwego Chrześcijaninowi. Teraz zaś znajdujemy się w piecu upalenia na to, aby każdy z nas był doświadczony. Nabierz przeto odwagi, wzmocnij cierpliwość, usposób się do wytrwałości, trzymaj się mocno nadziei, wspomnij na obietnice, one jeszcze należą do ciebie i nie odrzucaj ufności swojej, która ma wielką zapłatę. „W milczeniu i w nadziei będzie moc twoja”. „Poddaj się Panu a oczekuj Go”, a wiara zwycięży. (Izaj. 30:15; Ps. 37:7).

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku