Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Piotra 2:12, 19 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Piotra 2:12, 19 tekst:

Wiodąc dobre życie między poganami, aby za co wam złorzeczą, jak złoczyńcom za to, przyjrzawszy się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dzień nawiedzenia … Albowiem to jest łaska, jeśli kto przez sumienie dla Boga ponosi utrapienie cierpiąc niesprawiedliwie.

Znaczenie

Ludzie mogą o nas mówić źle i obmawiać, lecz ci, którzy nas znają i obcują z nami powinni się przekonać o naszej wierności ku Bogu i sprawiedliwości, o naszym staraniu się, aby słowa naszych ust, jak również rozmyślania serc naszych i prowadzenie naszego życia były przyjemne Bogu, dla chwały Jego imienia i dzieła Bożego, aby Bóg był wielbiony przez Chrystusa, któremu należy się wszelka cześć, chwała i królestwo po wszystkie czasy.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku