Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Piotra 2:23 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Piotra 2:23 tekst:

Gdy Mu złorzeczono, nie odzłorzeczył

Znaczenie

Nie dlatego nieprzyjaciele Jezusa złorzeczyli Mu, iż znaleźli przyczynę złorzeczenia, lub że jego przeciwnicy byli na tyle doskonałymi, że nie można było znaleźć ich wady, żeby ich w tym zganić, lecz że On poddał się zupełnie Woli Bożej i dlatego zdolnym był przyjąć szyderstwa i urągania ludu, znosić to cierpliwie i z pokorą, pamiętając, iż na to był też i powołanym. Jezus nauczył się znosić cierpliwie, przez co udowodnił swą wierność, rozwinął i objawił prawdziwy charakter, litując się nad ludem, w jego ciemnocie i nieświadomości, a tym sposobem okazał mu swą miłość.

Dodaj komentarz