Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Piotra 2:9 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Piotra 2:9 tekst:

Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości.

Znaczenie

Cel, dla którego zostaliśmy powołani do tego światła, jest ten, abyśmy nim światłu przyświecali. Jeżeli nie dajemy temu światłu świecić, to nie jesteśmy godni tego światła; skarb ten, będąc od nas odjęty, pozostawiłby nas w ciemności. Jeżeli zaś istotnie otrzymaliśmy to światło i ofiarowaliśmy się Bogu, to zapytajmy samych siebie: Co ja takiego uczyniłem, by okazać chwałę Tego, który mnie powołał z ciemności? Czy poszedłem ja z tym poselstwem do mych przyjaciół bliskich lub dalekich? Może powiedzieć ma dusza: żyję „Dla Jezusa, dla Jezusa, Życie me i to, co mam, Moje myśli, słowa, czyny, Wszystkie dni i me godziny?”

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku