Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Piotra 4:12-13 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Piotra 4:12-13 tekst:

Najmilsi! Niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi, ku doświadczeniu waszemu, jakoby co obcego na was przychodziło. Radujcie się z tego, żeście uczęstnikami ucierpienia Chrystusowego, abyście się i w objawienie chwały Jego z radością weselili.

Znaczenie

W nieprzyjaznym dla nas świecie możemy się spodziewać tylko urągań, jakimi urągali naszemu Mistrzowi, a sługa nie może być lepszym nad Pana swego. Świat, ciało i Szatan stają nam na przeszkodzie. Sprawiedliwi wiele mają walki wewnątrz i wiele strachów na zewnątrz, jak również wiele jest strzał ognistych na nich skierowanych. Lecz jakiem jest najbezpieczniejsze stanowisko i usposobienie człowieka, który przechodzi przez ciężkie próby i cierpienia? Czy nie jest ono to, by w cichości i z poddaniem się woli Bożej, wyczekiwał i w każdej sprawie, najpierw uważał, jak Jego ręka nami kieruje, i jaką jest wola Boża w danej sprawie, zanim się zdecydujemy coś przedsięwziąć, zanim podejmiemy sprawę, która często może mieć wielkie dla nas znaczenie? Dlatego Psalmista mówi: „Zaniemiałem, milcząc, zamilknąłem i w dobrej sprawie”. Ps. 39:3. (Powstrzymując się w mówieniu lub czynieniu nawet tego, co w naszym pojęciu wydało się być dobrem).

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku