Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Piotra 4:16 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Piotra 4:16 tekst:

Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga.

Znaczenie

Choroby i różnego rodzaju niewygody wynikające z przyczyny naszej gorliwości w służeniu Prawdzie, Pan Bóg dozwala, by na nas przychodziły, a które mają służyć, jako dowód naszej wierności i miłości; gdyby zaś kto nie był zdolnym, ponosić takich przykrości, lub gdyby cierpienia były od nas odjęte w sposób cudowny, natenczas służba Boża z naszej strony nie miałaby ofiary i nie byłoby to próbą naszej gotowości ponoszenia trudów dla Prawdy. W każdym jednak razie wszystkie cierpienia, bóle, ranienia ciała lub uczuć, zabijanie moralne, lub fizyczne dla Prawdy, staje się świadectwem naszej wierności. Z takich utrapień i ucisków powinniśmy się wielce radować, według tego, jak nam mówią: Chrystus Pan, apostoł Piotr i inni.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku